Zorgplicht

School heeft zorgplicht

Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. De school moet vervolgens een zo passend mogelijk aanbod doen op de eigen school, een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Na aanmelding heeft de school zes weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met vier weken worden verlengd. De school onderzoekt eerst of ze de leerling zelf de extra onderwijsondersteuning kan bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het speciaal (basis)onderwijs of van het Opron Expertise Team. Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan moeten zij een passende plek op een andere basisschool of school voor speciaal (basis)onderwijs regelen. Dat gebeurt in overleg met de ouders.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de volgende websites raadplegen: