RvT

De Raad van Toezicht richt zich op de strategie, de doelen en het beleid van de stichting. Verder toetst de Raad van Toezicht de beleidsvoornemens en uitkomsten en effectiviteit aan de hand van de gestelde doelen.