Leden RvT

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. Erik Drenth, voorzitter
  • Dhr. Albert Boelen, lid
  • Mw. Esther Rodenburg, lid
  • Dhr. Gerrit Hidding, lid
  • Mw. Linda Mulder, lid