Leden GMR

Namens de oudergeleding in de GMR

  • Maike van der Vlugt (voorzitter)
  • Nienke Aten
  • Jos Baas
  • Peter Loppersum
  • Rik Ruiter

Namens de personeelsgeleding in de GMR

  • Patricia Dokter (secretaris)
  • Dorieke Drenth
  • Anja Hilbolling
  • vacature
  • vacature
Ambtelijke ondersteuning van de GMR: Marjet Westerhoff (Notulist)

Contact

De GMR is te bereiken via: secretaris.gmr.opron@gmail.com