Informatiebeveiliging en privacy

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet rondom privacy (AVG) van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming moet zorgen voor een betere bescherming van persoonsgegevens van ons allemaal.

Voor de AVG geldt in grote lijnen:

  • De AVG is een Europese wet- en regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP);
  • Het doel van gegevensverzameling moet verantwoord worden en terecht zijn;
  • Het omvat een betere bescherming van persoonsgegevens en richtlijnen t.a.v. meldingsplicht datalekken.

Binnen OPRON is het privacybeleid afgestemd op deze nieuwe wetgeving.