Vacature (P)GMR

20 juli 2023
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van scholengroep OPRON is een evenredige vertegenwoordiging van ouders en medewerkers van scholengroep OPRON. Op grond van de Wet medezeggenschap op scholen voert de GMR overleg met het bestuur. De GMR wordt nauw betrokken bij beleidsvorming en heeft, afhankelijk van het onderwerp, het recht om in te stemmen, te adviseren of te informeren. Tevens is de GMR een waardevolle gesprekspartner bij de totstandkoming van bovenschools beleid.

Zij is het centrale aanspreekpunt voor de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen. Daarnaast informeert het bestuur van scholengroep OPRON de GMR over o.a. de voortgang op het gebied van kwaliteit en financiën. De GMR vergadert ongeveer vijf keer per jaar met het bestuur, met een (online) voorbereidend overleg in de week ervoor. Tevens wordt er twee keer per jaar met de Raad van Toezicht vergaderd.

Bekijk volledige vacatureTerug
Documenten
Wat biedt OPRON jou?
Een afwisselende en uitdagende baan in een veilige en prettige werksfeer.
Een scholengroep met een duidelijke identiteit, visie, missie en koers.
Een netwerk van intern begeleiders op stichtingsniveau.
Een salaris conform CAO Primair Onderwijs.