Nieuwe bestuurder voor Scholengroep OPRON

05 mei 2023
24 november 2022
Namens de Raad van Toezicht ben ik verheugd jullie te kunnen mededelen dat mevrouw P.A. (Paulien) Hietbrink tot bestuurder van Scholengroep OPRON is benoemd.

Na een zorgvuldig voorbereide en uitgevoerde procedure begeleid door het Werving & Selectiebureau Roel & Jasper heeft de benoemingadviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht, het directieteam, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, het OPRON Expertise Team en het bestuurskantoor, gekozen voor Paulien Hietbrink als benoembare kandidaat.

Paulien Hietbrink is momenteel werkzaam als directeur binnen het middelbaar beroepsonderwijs bij Noorderpoort. Daar heeft ze gewerkt als Directeur van Noorderpoort Beroepsonderwijs in Stadskanaal en werkt ze momenteel als Directeur Business & Administratie in Groningen. In deze functie heeft ze veel contacten met het onderwijsveld, de overheid en de regionale partners. Daarvoor heeft ze diverse commerciële en leidinggevende functies bekleed in onze regio. Altijd met het uitgangspunt het beste te doen voor de mens vanuit oprechte interesse en in de interactie met anderen. Samen met alle betrokken partijen, de school, leerlingen, directeuren, leerkrachten, politiek en in verbinding met het bedrijfsleven, wil ze zich graag namens OPRON inzetten voor de regio.  Het past bij haar om mensen en visie met elkaar te verbinden, waarbij ze stuurt op betrokkenheid, eigenaarschap, verbinding en motivatie.

Marieke Andreae blijft als interim bestuurder betrokken bij Scholengroep OPRON tot het starten van Paulien op 13 maart 2023. We bedanken Marieke voor haar inzet en complimenteren

haar met de wijze waarop zij Scholengroep OPRON heeft geleid en toekomstbestendig heeft weten te maken. Met dank aan haar expertise heeft ze OPRON als organisatie verder ontwikkeld en mogen we trots zijn op wat de scholengroep onder haar leiding heeft bereikt.

Dit bleek ook uit het onlangs uitgevoerde inspectiebezoek waarbij er werd gekeken of het bestuur zicht heeft op de kwaliteit van de scholen; OPRON scoorde op alle fronten een voldoende.

De Raad van Toezicht denkt dat met de benoeming van Paulien de binnen de scholengroep ingezette ontwikkelingen en de samenwerking met alle partijen zijn geborgd en vol enthousiasme zullen worden gecontinueerd.

Met vriendelijke groet,Erik Drenth

Voorzitter Raad van Toezicht Scholengroep OPRON.
Terug